"Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας (2014-2016), ο μέσος όρος εκπτώσεων των διαγωνισμών που εκπονήθηκαν άγγιξε το 60%, με αποτέλεσμα να συμβασιοποιηθεί σχεδόν το σύνολο του Τεχνικού Προγράμματος"

 

Με συνέπεια και συνέχεια...

Από τη θέση εντεταλμένου Συμβούλου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη για θέματα ανάλυσης Οικονομικών Δεδομένων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Καινοτομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το 2011 ως το 2013, συντέλεσα μεταξύ άλλων στην επίτευξη των παρακάτω:

1) Στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της νέας ιστοσελίδας του νέου ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου μας.

2) Στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αξιόπιστου και ολοκληρωμένου ασύρματου δικτύου ( Wi-Fi) στο κέντρο και σε κομβικά σημεία του Δημοτικού Διαμερίσματος Πανοράματος. Ο σχεδιασμός του αντίστοιχου δικτύου για την Πυλαία έχει ολοκληρωθεί και παραμένει η υλοποίηση του.

3) Στην καινοτόμο υιοθέτηση της τεχνολογίας ανοιχτού λογισμικού από το Δήμο μας με απτά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

4) Στην επιτυχή λειτουργία του Δημοτικού Κέντρου Πληροφορικής και Ανοιχτού Λογισμικού στην Πυλαία.

5) Στην οικονομική μελέτη του αποτελέσματος που θα έχει στο Δήμο μας η πρόσφατη μείωση των δημοτικών τελών και στην τεχνική μελέτη των αδυναμιών του υπάρχοντος συστήματος υπολογισμού αυτών.

6) Στην μελέτη των δανειακών συμβάσεων που οι προηγούμενοι Δήμοι πριν την ένωση τους επιβαρύνθηκαν και στην ανάδειξη δανείων με ανάγκη ρύθμισης ή χρηματοδότησης με ευνοϊκότερους όρους.

7) Στην μετάπτωση του μηχανογραφικού συστήματος του Δήμου μας σε πιο αποδοτικό και λειτουργικό σύστημα.

8) Στο σχεδιασμό της τηλεδιαχείρισης του αυτοκίνητου στόλου του Δήμου μας για τη βέλτιστη διαχείριση των οχημάτων καθαριότητας.

9) Στο σχεδιασμό και στην προσπάθεια υλοποίησης του ΚΠΑ (Κοινού Πλαίσιου Αξιολόγησης) που πρόσφατα ξεκίνησε στο Δήμο μας και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατά το διάστημα της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας (2014-2016) συνετέλεσα μεταξύ άλλων στην επίτευξη των παρακάτω:

1) Στην προετοιμασία και λειτουργία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας από 1/1/2016 και αποδέσμευση του Δήμου από την διοικητική υποστήριξη από την Πολεοδομία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Με αυτόν τον τρόπο οι Δημότες μας δεν χρειάζεται πλέον να ταλαιπωρούνται διεκπεραιώνοντας τις πολεοδομικές τους υποθέσεις με χαρακτηριστική καθυστέρηση από την Πολεοδομία Θεσσαλονίκης.

2) Στην επίσπευση του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Πυλαίας και στην ολοκλήρωση της Β' φάσης του ΓΠΣ Χορτιάτη.

3) Όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα και τις Τεχνικές Υπηρεσίες δόθηκε:

  • Έμφαση στον τομέα της συντήρησης.
  • Ενσωμάτωση προδιαγραφών, απαιτήσεων και κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής καθώς και αδειοδότηση της λειτουργίας των δημοτικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  • Αναπλάσεις σε όλη την έκταση του Δήμου, με ισόρροπη κατανομή σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, κατ' αναλογία με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες τους.
  • Ενσωμάτωση όλων των κυρίαρχων κατευθύνσεων σχεδιασμού των σύγχρονων αστικών κέντρων (αύξηση πρασίνου, προσβασιμότητα, βιώσιμη κινητικότητα, ανθεκτικότητα κ.α.)
  • Καταγραφή αναγκών των λειτουργιών της πόλης και επεξεργασία αιτημάτων φορέων και δημοτών μετά από αξιολόγησή τους από τις Υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ο μέσος όρος εκπτώσεων των διαγωνισμών που εκπονήθηκαν άγγιξε το 60%, με αποτέλεσμα να συμβασιοποιηθεί σχεδόν το σύνολο του Τεχνικού Προγράμματος.

{

NEWSLETTER


}